Comuna Roseţi este aşezata in partea de sud a Judeţului Călăraşi pe malul stâng al braţului Borcea, cuprinsă intre satele Coslogeni la est, Dragalina si Perişoru la nord, Ştefan Vodă şi municipiul Călăraşi la vest si judeţul Constanţa la sud.  Coordonatele geografice ale comunei Roseţi sunt: 27°26 longitudine estică si 44° 12 latitudine nordică.
      Câmpia Română, lungă de circa 500 km de la vest la est, din zona Cazanelor Dunării şi până la bălţile din faţa Dobrogei, şi lată de 100 – 150 km de la nord la sud, de la Subcarpaţi până la Dunăre, s-a format pe locul unui fost bazin lacustru printr-o colmatare a acestuia şi o evoluţie subaeriană neuniformă. Jumătatea de vest s-a modelat încă din prima parte a cuaternarului,  în timp ce partea de la est de râul Argeş s-a format după transgresiunea lacustră din cuaternarul de mijloc.
      Zona este acoperită aproape în întregime cu depozite loessoide şi de loess, dar diferenţiat regional şi local după grosime, vârstă şi compoziţie. La suprafaţă s-au format predominant molisoluri – o gamă foarte largă de varietăţi de cernoziomuri: cambice, vermice, argiloiluviale.
     Regimul  eolian  este dominat de Austru care bate de la vest şi poate devein periculos în unele veri, prin prelungirea perioadelor de secetă vătămătoare pentru recoltă. Rolul secundar revine Crivăţului ce bate dinspre nord,nord-est, est, şi  care iarna se poate manifesta prin geruri aspre ca şi prin spulberările sau întroieniri de zăpadă.
    Spulberările sunt periculoase pentru ca se pot determina degerarea semănăturilor de toamnă, prin lipsa stratului de zăpadă iar troienile pot să provoace mari tulburări în iernile grele când 6-8% din casele situate în partea de răsărit a satului pot fi deteriorate, iar pe şoseaua Călăraşi – Feteşti blochează circulaţia în două sectoare: între km 5-8 şi km al 9 lea.  
      Regimul de precipitaţii este de circa 500 mm, mediile anuale fiind de circa 300 mm, în luna februarie (cea mai secetoasă) şi circa 700 mm în luna iunie (cea mai ploioasă). Cantităţile medii sunt în general suficiente, dar ploile sunt repartizate în mod necorespunzător (averse, secete) de aceea sunt necesare unele lucrări de hidroamelioraţii, mai ales pe podul de câmpie şi pe terasă.