Rapoarte de aplicare a L. 544/ 2001:

Rapoarte de evaluare a implementarii L. 52/ 2003:

Rapoarte anuale de activitate: