Anul 2021

 • Proiect de hotărâre nr. 3464/ privind aprobare act adițional la contractul de închiriere islaz/pajiște nr. 3036 din 02.05.2018/ 14.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3459/ privind aprobare act adițional la contractul de închiriere islaz/ pajiște nr. 3454 din 30.04.2014/ 13.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3324/ privind aprobare act adițional la contractul de închiriere islaz/pajiște nr. 3445 din30.04.2014/ 09.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3322/ privind aprobare act adițional la contractele de închiriere islaz nr. 3455 din 30.04.2014 și nr. 4406/ 06.06.2017/ 09.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3320/ privind aprobarea finanţării Asociației Club Sportiv Roseți/ 09.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3318/ privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți, județul Călărași pentru anul 2021/ 09.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3173/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 08.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3140/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 08.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3084/ privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Roseți/ 06.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3049/ privind indexarea cu rata de schimb a monedei euro a impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone precum și a unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone/ 05.04; 
 • Proiect de hotărâre nr. 2260/ privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei  suprafeţe de teren din intravilanul comunei Roseţi, conform Legii 15/ 2003, pentru construire locuinţe proprietate personală/ 10.03;
 • Proiect de hotărâre nr. 2069/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul I al anului 2021/ 05.03;
 • Proiect de hotărâre nr. 1868/ privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022/ 01.03;
 • Proiect de hotărâre nr. 1093privind aprobarea situației juridice a imobilului teren intravilan cu număr cadastral 1102, situat în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, precum și dezmembrarea în două loturi a acestuia/ 05.02;
 • Proiect de hotărâre nr. 347/ privind alegerea viceprimarului comunei Roseți, județul Călărași/ 14.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 239/ privind aprobarea execuţiei bugetare aferente trimestrului IV a anului 2020/ 11.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 183/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 07.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 137/ privind desemnare consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Roseți în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roseți, județul Călărași pentru activitatea desfășurată în anul 2020/ 06.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 96/ acoperire definitivă a secțiunii de dezvoltare/ 06.01;

 Anul 2020 

 • Proiect de hotarire nr. 8985/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseti/ 14.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8917/ privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției ‘’Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, județul Călărași/ 10.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8917/ privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și actualizarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate aferente obiectivului de investiție ‘’Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, județul Călărași/ 10.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8760/ privind alegerea viceprimarului comunei Roseti/ 04.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8667/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol  pe trimestrul IV al anului 2020/ 04.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8557/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți, județul Călărași/ 02.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8429/ privind aprobarea Planului  de acţiuni/lucrări de interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416/ 2001, privind venitul Minim Garantat  pentru anul 2021/ 24.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8150/ privind  aprobarea organizării  reţelei şcolare  a unităților de învățământ preuniversitar de  stat  de pe raza comunei Roseți, județul Călărași în anul școlar 2021-2022/10.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8114/ privind suportarea cheltuielilor generate de înscrierea comunei Roseți în sistemul de plată a impozitelor și taxelor locale în aplicația electronică Ghișeul.ro/ 06.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8115/ privind alegerea viceprimarului comunei Roseți, județul Călărași/ 06.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8074/ privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Roseți, județul Călărași pe principalele domenii de activitate/ 04.11; 
 • Proiect de hotarire nr. 7993/ privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane decedate/ 02.11;
 • Proiect de hotarire nr. 7932/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 29.10;
 • Proiect de hotarire nr. 7842/ privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Roseți, județul Călărași/ 27.10;
 • Proiect de hotarire nr. 7780/ privind aprobarea execuţiei bugetare aferente trimestrului III a anului 2020, utilizare sume din excedent pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți pe anul 2020/ 23.10;