Liste functii din aparatul de specialitate al primarului   


Program al investitiilor 


Buget


Situatii financiare 

la 31.12.2018


Situatii financiare

la 31.12.2017